Triển khai phòng điều hành giao thông thông minh (ITS) cho CA TP. Bắc Giang

 

Màn hình giám sát đô thị an toàn ở Trung tâm điều hành CA TP. Bắc Giang 

 

Màn hình giám sát đô thị an toàn ở Trung tâm điều hành CA TP. Bắc Giang 

Màn hình giám sát đô thị an toàn ở Trung tâm điều hành CA TP. Bắc Giang  

 

Triển khai vận hành hệ thống ITS cho CA huyện Hiệp Hòa

Hệ thống camera giao thông thông minh tại huyện Hiệp Hòa

 

Hướng dẫn vận hành hệ thống cho CA huyện Hiệp Hòa

 

 

Màn hình trung tâm điều hành huyện Hiệp Hòa

 

Thi công camera giao thông thông minh (ITS)

Thi công camera giao thông thông minh (ITS)

 

Thi công camera giám sát an ninh công cộng của thành phố

 

 Thi công hệ thống camera giám sát giao thông thông minh (ITS) 

 

 Thi công hệ thống camera giám sát giao thông thông minh (ITS) 

 

 Thi công hệ thống camera giám sát giao thông thông minh (ITS)