Vietnamese English

Để thuận tiện trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước chấp nhận.

Xem tiếp...

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên công ty VIETTRONIMEX năm 2017

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Viettronimex (VIETTRONIMEX) được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ thư mời số  34 /VTR-TH ngày 02/06/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty VIETTRONIMEX về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên công ty VIETTRONIMEX lần thứ 12 năm 2017;

Tải tài liệu

Xem tiếp...

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát qui định tại điều lệ Công ty Cổ phần Viettronimex, Ban kiểm soát xin báo cáo kiểm soát hoạt động của Công ty trong năm 2016 như sau:

Xem tiếp...

Năm 2016 là một năm tương đối bình ổn khi tình hình chung của nền kinh tế không có biến động nhiều, tăng trưởng kinh tế 6,2% , lãi suất huy động vốn và cho vay của các ngân hàng không có biến động lớn và nằm ở ngưỡng trung bình. Trong bối cảnh chung ấy công ty cũng giữ hoạt động ở mức ổn định, có những hoạt động triển khai theo định hướng phát triển kinh doanh nhưng kết quả tăng trưởng chưa rõ rệt. Sang đến 2017, mới chỉ qua 05 tháng đầu năm đã có rất nhiều sự kiện, chuyển động cả về tình hình chung lẫn cơ hội cũng như khó khăn trực tiếp với công ty.

Xem tiếp...

Tin tức

Đăng ký Email

Thống kê truy cập

224601
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
205
300
809
221256
5893
8287
224601